Now showing items 1-6 of 6

  • Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh 

   Phạm, Thế Quyền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Khu đất xây dựng nằm trên phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch một toà nhà 8 tầng sẽ được xây dựng trên khu đất này nhằm phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân trong vùng.
  • Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh 

   Phạm, Thế Quyền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Khu đất xây dựng nằm trên phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch một toà nhà 8 tầng sẽ được xây dựng trên khu đất này nhằm phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân trong vùng. Đặc điểm về sử ...
  • Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh - Hải Phòng 

   Hà, Xuân Triều (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Khu đất xây dựng nằm trên phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch một toà nhà 8 tầng sẽ được xây dựng trên khu đất này nhằm phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân trong vùng.
  • Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh - Hải Phòng 

   Nguyễn, Văn Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Khu đất xây dựng nằm trên phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch một toà nhà 8 tầng sẽ được xây dựng trên khu đất này nhằm phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân trong vùng. Đặc điểm về sử ...
  • Chung cư thu nhập thấp Hoàng Anh - Hải Phòng 

   Hà, Xuân Triều (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Khu đất xây dựng nằm trên phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Theo kế hoạch một toà nhà 8 tầng sẽ được xây dựng trên khu đất này nhằm phục vụ nhu cầu ở và làm việc của người dân trong vùng. Đặc điểm về sử ...
  • Khách sạn Hoàng Anh 

   Nguyễn, Ngọc Thạch (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình được xây dựng trên khu đất bằng phẳng có diện tích gần 1600 m2 kể cả lối đi và các khu trồng cây xanh, thảm cỏ. Công trình có 9 tầng kể cả tầng mái, xung quanh công trình là 4 mặt thoáng, lân cận mới chỉ có 1 ...