Now showing items 1-2 of 2

  • Khu nhà ở tái định cư Hoài Đức, Hà Nội 

   Nguyễn, Văn Bách (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Khu nhà ở tái định cư của Thành phố Hà Nội” được xây dựng kết hợp với các công trình khác như siêu thị, chợ, sân vận động, trung tâm hành chính, tạo thành một khu đô thị mới. Do đó, kiến trúc công trình không những đáp ứng ...
  • Khu nhà ở tái định cư Hoài Đức, Hà Nội 

   Nguyễn, Văn Bách (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Khu nhà ở tái định cư của Thành phố Hà Nội” được xây dựng kết hợp với các công trình khác như siêu thị, chợ, sân vận động, trung tâm hành chính, tạo thành một khu đô thị mới. Do đó, kiến trúc công trình không những đáp ứng ...