Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế tuyến đường qua hai điểm A2 - B2 tỉnh Lào Cai 

      Trần, Văn Xuân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Tên dự án :“ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A2- B2 thuộc huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai”. Dự án đã được ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho phép lập dự án đầu tư tại quyết định số 1201/QD- UBND ngày 25/03/2013 theo đó dự án đi ...