Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế tuyến đường mở mới từ A1 đến B1 huyện Sapa tỉnh Lào Cai 

      Bùi, Xuân Khánh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Để đáp ứng nhu cầu lưu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng như hiện nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng đặt ra cho nghành cầu đường núi chung, nghành đường bộ núi riêng.