Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế tuyến đường qua hai điểm A1 - B1 tỉnh Hà Giang 

      Phạm, Viết Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
      Nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông của của huyện Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung để đáp ứng nhu cầu vận tải đang ngày một tăng, kích thích sự phát triển kinh tế của huyện và cụ thể hóa định hướng phát triển ...