Now showing items 1-1 of 1

    • Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị thành phố Hải Dương 

      Vũ, Tùng Linh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Bệnh viện Quốc tế Hữu Nghị là dự án xây mới một bệnh viện cấp tỉnh với quy mô trung bình từ 600 – 700 giường bệnh trên khu đất 9,9 ha, sau khi xây dựng xong đây sẽ là một trong những trung tâm Y tế và giáo dục chuyên môn ...