Now showing items 1-2 of 2

  • Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

   Lê, Văn Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Trụ sở UBND Quận Hồng Bàng là một trong số các công trình được thành phố Hải Phòng đầu tư và xây dựng hiện đại nhằm đưa bộ mặt chính quyền đổi mới và giải quyết các công việc liên quan đến các chính sách nhà nước một cách ...
  • Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

   Lê, Văn Tuấn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Trụ sở UBND. Quận Hồng Bàng là một trong số các công trình được thành phố Hải Phòng đầu tư và xây dựng hiện đại nhằm đưa bộ mặt chính quyền đổi mới và giải quyết các công việc liên quan đến các chính sách nhà nước một cách ...