Now showing items 1-2 of 2

  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 - N10 tỉnh Hưng Yên 

   Nguyễn, Xuân Toàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Tuyến đường M10-N10 được xây dựng sẽ là con đường chủ lực trong giao thông của huyện giúp kết nối các vùng kinh tế trong địa bàn huyện với tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Tuyến sẽ thúc đẩy được sự phát triển các tiềm năng ...
  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M10 - N10 tỉnh Hưng Yên 

   Nguyễn, Xuân Toàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Tuyến đường M10-N10 được xây dựng sẽ là con đường chủ lực trong giao thông của huyện giúp kết nối các vùng kinh tế trong địa bàn huyện với tỉnh nhà và các tỉnh lân cận. Tuyến sẽ thúc đẩy được sự phát triển các tiềm năng ...