Now showing items 1-2 of 2

  • Trung tâm đặt máy Viettel Hòa Lạc 

   Đỗ, Văn Phúc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình thuộc lô đất B1-1, khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Công trình được xây dựng trên khu đất khá rộng, có điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, rộng rãi thuận tiện cho việc tổ chức thi công.
  • Trung tâm đặt máy Viettel Hòa Lạc 

   Đỗ, Văn Phúc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình thuộc lô đất B1-1, khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Công trình được xây dựng trên khu đất khá rộng, có điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, rộng rãi thuận tiện cho việc tổ chức thi công.