Now showing items 1-1 of 1

    • Thiết kế cầu qua sông Đà - Hòa Bình 

      Vũ, Đức Hùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
      Cầu A là cầu bắc qua sông Đà lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Hòa Bình nằm trên tỉnh lộ E. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Quãng Ngãi. Hiện tại, các ...