Now showing items 1-4 of 4

  • Trường đào tạo nghề tỉnh Gia Lai 

   Đoàn, Đức Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình xây dựng nằm ở trung tâm tỉnh Gia Lai. Khu đất này tương đối bằng phẳng, rộng lớn, diện tích đất 22500m2, thông thoáng và rộng rãi. Bên cạnh là các khu đất đã quy hoạch và những nhà dân, còn có các trụ sở công ...
  • Trường đào tạo nghề tỉnh Gia Lai 

   Nguyễn, Thi Sỹ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Với quy mô rộng lớn của công trình cùng với dây chuyền hợp lý khi công trình đi vào hoạt động tạo ra cơ sở vật chất cho tỉnh Gia Lai nói riêng và cả khu vực miền Trung và Tây Nguên nói chung, là cơ sở để đào tạo công nhân, ...
  • Trường đào tạo nghề tỉnh Gia Lai 

   Nguyễn, Danh Hiếu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình xây dựng nằm ở số trung tâm tỉnh Gia Lai. Khu đất này tương đối bằng phẳng, rộng lớn, diện tích đất 22500m2, thông thoáng và rộng rãi. Bên cạnh là các khu đất đã quy hoạch và những nhà dân, còn có các trụ sở ...
  • Trường đào tạo nghề tỉnh Gia Lai 

   Phan, Tuấn Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình xây dựng nằm ở trung tâm tỉnh Gia Lai. Khu đất này tương đối bằng phẳng, rộng lớn, diện tích đất 2500m2, thông thoáng và rộng rãi. Bên cạnh là các khu đất đã quy hoạch và những nhà dân, còn có các trụ sở công ...