Now showing items 1-3 of 3

  • Chung cư 9 tầng Gia Lộc - Hải Dương 

   Nguyễn, Đức Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Hải Dương là một thành phố đang trên đà phát triển, nằm trong tam giác vàng kinh tế của miền bắc do đó Hải Dương có điều kiện rất thuận lợi để phát triển về kinh tế, văn hoá. Trong nhiều năm gần đây, trên đà phát triển ...
  • Chung cư 9 tầng Gia Lộc - Hải Dương 

   Nguyễn, Đức Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Hải Dương là một thành phố đang trên đà phát triển, nằm trong tam giác vàng kinh tế của miền bắc do đó Hải Dương có điều kiện rất thuận lợi để phát triển về kinh tế, văn hoá.
  • Chung cư 9 tầng Gia Lộc, Hải Dương 

   Trần, Viết Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   “ Chung cư cao tầng Gia Lộc” - Là một công trình được xây dựng mới trong quy hoạch của khu đô thị mới phía Tây của thành phố. Công trình được xây dựng trong tổng thể gồm nhiều nhà cao tầng mới được xây dựng tạo nên một ...