Now showing items 1-5 of 5

  • Nhà điều hành sản xuất kinh doanh và cho thuê đường Giải Phóng - Hà Nội 

   Nguyễn, Thị Duyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Công trình nằm trên đường Giải Phóng - Trục đường chính của Thành phố nối ra tuyến Quốc lộ 1A. Địa điểm công trình : Nằm trên khu đất có mặt bằng hạn chế, xung quanh là khu dân cư. Khu đất không rộng lắm, việc quy hoạch ...
  • Nhà điều hành sản xuất kinh doanh và cho thuê đường Giải Phóng - Hà Nội 

   Nguyễn, Thị Duyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Công trình nằm trên đường Giải Phóng - Trục đường chính của Thành phố nối ra tuyến Quốc lộ 1A. Địa điểm công trình : Nằm trên khu đất có mặt bằng hạn chế, xung quanh là khu dân cư. Khu đất không rộng lắm, việc quy hoạch ...
  • Nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội 

   Phạm, Anh Toàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình nằm trên đường Giải Phóng - Trục đường chính của Thành phố nối ra tuyến Quốc lộ 1A. Địa điểm công trình: Nằm trên khu đất có mặt bằng hạn chế, xung quanh là khu dân cư. Khu đất không rộng lắm, việc quy hoạch của ...
  • Nhà điều hành, sản xuất, kinh doanh và cho thuê Giải Phóng, Hà Nội 

   Phạm, Anh Toàn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình nằm trên đường Giải Phóng - Trục đường chính của Thành phố nối ra tuyến Quốc lộ 1A. Địa điểm công trình: Nằm trên khu đất có mặt bằng hạn chế, xung quanh là khu dân cư. Khu đất không rộng lắm, việc quy hoạch của ...
  • Văn phòng cho thuê, đường Giải Phóng, Hà Nội 

   Bùi, Thị Phượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Về tổng thể Nhà văn phòng cho thuê được thiết kế theo dạng nhà cao tầng xây chen trong thành phố, ba mặt đều có công trình xung quanh vì vậy không tạo được hình khối kiến trúc không gian mà hình khối chủ yếu là mặt đứng ...