Now showing items 1-1 of 1

    • Ga hàng không quốc tế - Hải Phòng 

      Phạm, Phú Lượng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Dự án “Ga Hàng Không Quốc Tế Hải Phòng” nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn về đi lại, vận chuyển hành khách, hàng hóa. Dự án được thiết lập để giảm tải cho sân bay quốc tế Nội Bài cũng như phục vụ cho hành khách trong và ngoài ...