Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn du lịch biển 

      Nguyễn, Như Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Nhằm tạo ra một không gian nghỉ ngơi lý tưởng của con người, có tiện nghi ở cấp cao, gần gũi thiên nhiên… trong một hình thức mặt đứng kiến trúc nhẹ nhàng, đề tài là một sự cố gắng trong việc thông qua kiến trúc nâng cao ...