Now showing items 1-1 of 1

    • Tôn tạo và bảo tồn di tích chùa Phúc Linh - Thành phố Hải Phòng 

      Nguyễn, Quang Trung (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Chùa Phúc Linh thuộc làng Đồng Dụ - Xã Đặng Cương - Huyện An Dương - TP. Hải Phòng. Khu đất xây dựng chùa có diện tích 6,3 ha. Hiện tại chùa đã là 1 điểm đến của rất nhiều tăng ni, phật tử cũng như du khách thập phương.