Now showing items 1-5 of 5

  • Chung cư ở phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 

   Nguyễn, Thành Duy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình được xây dựng tại Hà Nội. Đặc điểm về sử dụng: Toà nhà có 11 tầng gồm 10 tầng chính và 1 tầng mái, tầng 1 được sử dụng chủ yếu là nhà để xe và bán hàng. Tầng 2-10 chủ yếu là các phòng ngủ và phòng ăn, bếp.
  • Chung cư ở phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 

   Nguyễn, Thành Duy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình được xây dựng tại Hà Nội. Đặc điểm về sử dụng: Toà nhà có 11 tầng gồm 10 tầng chính và 1 tầng mái, tầng 1 được sử dụng chủ yếu là nhà để xe và bán hàng. Tầng 2-10 chủ yếu là các phòng ngủ và phòng ăn, bếp.
  • Chung cư ở phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 

   Nguyễn, Văn Tình (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đất nước ta đang thời kỳ đổi mới, đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt để lớn mạnh, để sánh vai cùng các cường quốc năm châu . Do đó việc đào tạo đội ngũ chất xám là điều cần thiết để phục cho đất nước sau này.
  • Chung cư ở phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 

   Nguyễn, Văn Tình (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Đất nước ta đang thời kỳ đổi mới, đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi mặt để lớn mạnh, để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Do đó việc đào tạo đội ngũ chất xám là điều cần thiết để phục cho đất nước sau ...
  • Chung cư phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội 

   Phạm, Văn Trường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình được xây dựng tại Hà Nội. Công trình là một toà nhà có 11 tầng gồm 10 tầng chính và 1 tầng mái, tầng 1 được sử dụng chủ yếu là nhà để xe và bán hàng. Tầng 2-10 chủ yếu là các phòng ngủ và phòng ăn, bếp đáp ứng ...