Now showing items 1-1 of 1

    • Bảo tàng văn hóa dân tộc Tây Bắc 

      Phạm, Văn Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Bảo tàng văng hóa các dân tộc Tây Bắc được xây dựng tại đường Láng Hạ - Quận Ba Đình – Thành Phố Hà Nội. Phía Đông Nam giáp với đường Láng Hạ . Phía Tây Nam giáp với hồ Thành Công. Phía Tây Bắc và Đông Bắc giáp vời đường ...