Now showing items 1-2 of 2

  • Lập hồ sơ quản lý cải tạo và xây dựng khu tập thể Thành Công - Ba Đình - Hà Nội 

   Trần, Văn Tuấn; Phạm Thị Vân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Dự án cải tạo các khu tập thể cũ là một trong những dự án nhằm chỉnh trang lại bộ mặt của trung tâm thành phố. Các khu tập thể cũ trên địa bàn Hà Nội đều đang ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, cơ sở hạ tầng yếu kém ...
  • Trụ sở công an quận Ba Đình - Hà Nội 

   Nghiêm, Văn Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình thiết kế là Trụ sở công an quận Ba Đình nằm ở đường Điện Biên Phủ- Ba Đình- Hà Nội. Công trình được xây dựng nhằm mục đích chính là trụ sở thường trực của lực lượng công an quận Ba Đình- Hà Nội. Đây là nơi làm ...