Now showing items 1-8 of 8

  • Khách sạn Hoàng Anh - Bắc Ninh 

   Phạm, Thị Vân Anh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình nằm trên địa bàn Bắc Ninh, là tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ, nằm gọn trong châu thổ sông Hồng, liền kề với thủ đô Hà Nội. Bắc Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm: tam giác tăng trưởng Hà Nội – HảI Phòng – Quảng ...
  • Nhà làm việc liên cơ - Thành phố Bắc Ninh 

   Phạm, Quang Đồng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án tốt nghiệp là một công trình tổng hợp tất cả các kiến thức thu thập được trong suốt quá trình học tập tại nhà nhà trường. Giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp sẽ giúp cho sinh viên có dịp hệ thống hoá kiến thức, tổng quát ...
  • Nhà làm việc liên cơ - Thành phố Bắc Ninh 

   Phạm, Quang Đồng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đồ án tốt nghiệp là một công trình tổng hợp tất cả các kiến thức thu thập được trong suốt quá trình học tập tại nhà nhà trường. Giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp sẽ giúp cho sinh viên có dịp hệ thống hoá kiến thức, tổng quát ...
  • Thiết kế cầu qua sông Cầu - Bắc Ninh 

   Nguyễn, Thái Học (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
   Thiết kế cầu qua sông Cầu - Bắc Ninh.
  • Thiết kế cầu qua sông Cầu tỉnh Bắc Ninh 

   Nguyễn, Văn Huynh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
   Thiết kế cầu qua sông Cầu tỉnh Bắc Ninh.
  • Trung tâm Phật học Luy Lâu 

   Phạm, Văn Lăng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình được thiết kế theo nguyên tắc trục chính là trục của đức Phật trên trục chính chỉ thờ Phật (trục mang tính Phật). Công trình được thiết kế theo ba lớp thời gian “tam thế” đó là quá khứ, hiện tại và tương lai.
  • Trung tâm y tế Bắc Ninh 

   Nguyễn, Xuân Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Khu đất xây dựng có địa hình bằng phẳng, nằm tại tỉnh Bắc Ninh. Công trình gồm có 6 tầng, chủ yếu dùng làm phòng khám. Chức năng của 6 tầng tương đối giống nhau theo một mô đun.
  • Trung tâm y tế Bắc Ninh 

   Nguyễn, Xuân Cương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình được xây dựng trên khu đất có địa hình bằng phẳng, nằm tại tỉnh Bắc Ninh. Công trình gồm 6 tầng, chủ yếu dùng làm phòng khám. Chức năng của 6 tầng tương đối giống nhau theo một mô đun.