Now showing items 1-12 of 12

  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Vũ, Thị Thanh Huyền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình Ngân hàng đầu tư thuộc tỉnh Bắc Giang.
  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Nguyễn, Văn Kông (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang bao gồm các phòng làm việc, các sảnh giao dịch và phòng giao dịch, đó là các phòng có không gian lớn và dễ dàng linh hoạt trong việc bố trí công việc các phòng làm việc cho bộ phận hành chính ...
  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Vũ, Thị Thanh Huyền (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Công trình Ngân hàng đầu tư thuộc tỉnh Bắc Giang.
  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Ngô, Đức Dũng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
   Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang bao gồm các phòng làm việc, các sảnh giao dịch và phòng giao dịch, đó là các phòng có không gian lớn và dễ dàng linh hoạt trong việc bố trí công việc các phòng làm việc cho bộ phận hành chính ...
  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Vũ, Thế Thia (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Đề tài được chia thành 3 phần chính. Phần I: Kết cấu. PhầnII: Móng. Phần III: Thi công
  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Cù, Anh Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang bao gồm các phòng làm việc, các sảnh giao dịch và phòng giao dịch, đó là các phòng có không gian lớn và dễ dàng linh hoạt trong việc bố trí công việc các phòng làm việc cho bộ phận hành chính ...
  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Cù, Anh Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang bao gồm các phòng làm việc, các sảnh giao dịch và phòng giao dịch, đó là các phòng có không gian lớn và dễ dàng linh hoạt trong việc bố trí công việc các phòng làm việc cho bộ phận hành chính ...
  • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

   Tạ, Hữu Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
   Toà nhà trụ sở văn phòng “Ngân hàng đầu tư Tỉnh Bắc Giang” được xây dựng tại thị xã Bắc Giang. Công trình nằm trong quy hoạch tổng mặt bằng của thị xã. Phía đông giáp với đường Lê Lợi. Phía Tây, Bắc, Nam đều sát nhà dân. ...
  • Thiết kế tuyến đường K3 - J6 thuộc tỉnh Bắc Giang 

   Nguyễn, Thị Thảo (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Bắc Giang nằm ở vị trí giao lưu thuận lợi giữa các tỉnh trong nước thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông và đường hàng không và các cảng sông và cảng biển. Ngoài ra, Bắc Giang cách không xa các trung ...
  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 - N8 tỉnh Bắc Giang 

   Vũ, Xuân Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Là một công trình nằm trong hệ thống tỉnh lộ của tỉnh Bắc Giang. Góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung.
  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M8 - N8 tỉnh Bắc Giang 

   Vũ, Xuân Cường (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Là một công trình nằm trong hệ thống tỉnh lộ của tỉnh Bắc Giang. Góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung.
  • Trường THCS Phương Đông B tỉnh Bắc Giang 

   Đặng, Xuân Thắng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
   Công trình Trường trung học cơ sở Phương Đông B gồm có 5 tầng và hai cầu thang bộ. Mặt bằng được tách ra làm hai khối tại trục 10 để đảm bảo về khe nhiệt độ và khe lún. Mặt đứng chính lấy theo hướng bắc. Nhìn tổng thể công ...