Now showing items 1-1 of 1

    • Bảo tàng lịch sử Hải Phòng 

      Phạm, Tiến Dư (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Bảo tàng lịch sử Hải Phòng được xây dựng tại đường Võ Nguyên Giáp, quận Lê Chân, Hải Phòng với diện tích 3 ha. Bảo tàng được thiết kế gồm các khu vực sau: khu vực trưng bày, khu vực bảo quản hiện vật, kho tàng, khu vực ...