Now showing items 1-2 of 2

  • Trụ sở giao dịch - bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

   Nguyễn, Văn Thiết (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Trụ sở giao dịch là nơi thu các nguồn tiền tệ nhàn rỗi trong nhân dân để đầu tư phát triển nguồn vốn đó ngày càng sinh lợi và có ích hơn, đồng thời nó cũng đảm bảo an toàn cho người gửi. Nhất là trong tình hình hiện nay ...
  • Trụ sở giao dịch - bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

   Nguyễn, Văn Thiết (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Trụ sở giao dịch là nơi thu các nguồn tiền tệ nhàn rỗi trong nhân dân để đầu tư phát triển nguồn vốn đó ngày càng sinh lợi và có ích hơn, đồng thời nó cũng đảm bảo an toàn cho người gửi. Nhất là trong tình hình hiện nay ...