Now showing items 1-1 of 1

    • Trụ sở Bảo hiểm nhân thọ Hà Nội 

      Vũ, Văn Nam (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Trụ sở làm việc công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội đặt tại đường Lê Duẩn , Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội. Công trình nằm ở thành phố Hà nội, nhiệt độ bình quân hằng năm là 27 độ chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất (tháng 4) ...