Now showing items 1-2 of 2

  • Nhà xuất bản bản đồ Hà Nội 

   Vũ, Doãn Tuyến (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đây là một công trình nhà dân dụng thực tế đã được xây dựng tại đường Nguyễn Chí Thanh quận Đống Đa – Hà Nội với giải pháp kết cấu chính của công trình theo hệ chịu lực khung.
  • Nhà xuất bản bản đồ Hà Nội 

   Vũ, Doãn Tuyến (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Đây là một công trình nhà dân dụng thực tế đã được xây dựng tại đường Nguyễn Chí Thanh quận Đống Đa – Hà Nội với giải pháp kết cấu chính của công trình theo hệ chịu lực khung.