Now showing items 1-1 of 1

    • Khu chung cư Bắc Sơn 9 tầng 

      Vũ, Văn Đức (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Công trình gồm các văn phòng và căn hộ cao cấp 9 tầng.