Now showing items 1-2 of 2

  • Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng (500 giường) 

   Hoàng, Xuân Hiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Thiết kế bệnh viện là một chuyên ngành đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc. Kiến trúc sư chuyên ngành thiết kế bệnh viện phải là những người chuyên nghiên cứu phạm trù bệnh viện, phải đặc biệt am hiểu cặn kẽ về dây chuyền ...
  • Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng (500 giường) 

   Hoàng, Xuân Hiệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Thiết kế bệnh viện là một chuyên ngành đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc. Kiến trúc sư chuyên ngành thiết kế bệnh viện phải là những người chuyên nghiên cứu phạm trù bệnh viện, phải đặc biệt am hiểu cặn kẽ về dây chuyền ...