Now showing items 1-2 of 2

  • Nhà làm việc Ủy ban nhân dân quận 9 thành phố Hồ Chí Minh 

   Nguyễn, Văn Luân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Công trình: “Nhà làm việc UBND Quận 9 TPHCM“ là cônh trình gồm có 7 tầng và một tầng mái, được xây dựng trên khu đất thuộc Quận 9 TPHCM. Công trình xây dựng với tổng diện tích mặt bằng là 946,560 m2, trong đó công trình ...
  • Nhà làm việc Ủy ban nhân dân quận 9 thành phố Hồ Chí Minh 

   Nguyễn, Văn Luân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Công trình: “Nhà làm việc UBND Quận 9 TPHCM“ là cônh trình gồm có 7 tầng và một tầng mái, được xây dựng trên khu đất thuộc Quận 9 TPHCM. Công trình xây dựng với tổng diện tích mặt bằng là 946,560 m2, trong đó công trình ...