Now showing items 1-1 of 1

    • Giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng khu dân cư Chạp Khê 

      Nguyễn, Việt Tuấn; Vũ Long (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
      Thị xã Uông Bí nằm ở trung tâm tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, nằm trên quốc lộ 10, quốc lộ 18A cùng với giao thông đường thuỷ, đường sắt, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Bắc… nên có vị trí ...