Now showing items 1-1 of 1

    • Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình 

      Trần, Hải Phong (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Ngân hàng Đông Á chi nhánh Thái Bình bao gồm các phòng làm việc, các sảnh giao dịch và phòng giao dịch, đó là các phòng có không gian lớn và dễ dàng linh hoạt trong việc bố trí công việc các phòng làm việc cho bộ phận hành ...