Now showing items 1-2 of 2

  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M6 - N6 tỉnh Phú Thọ 

   Trần, Duy Khánh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Tuyến đường thiết kế từ điểm M6 đến N6 thuộc vùng quy hoạch của tỉnh Phú Thọ, tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Con đường này nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm của ...
  • Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm M6 - N6 tỉnh Phú Thọ 

   Trần, Duy Khánh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Tuyến đường thiết kế từ điểm M6 đến N6 thuộc vùng quy hoạch của tỉnh Phú Thọ, tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Con đường này nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm của ...