Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà làm việc - Quận Đồ Sơn 

      Trần, Duy Hoàng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Công trình có 7 tầng hợp khối: Chiều cao toàn bộ công trình: 28,7(m). Chiều dài: 49,5(m). Chiều rộng: 18,3(m). Công trình được xây dựng trên khi đất đã san gạt bằng phẳng và có diện tích xây dựng khoảng 850(m2) nằm trên ...