Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà làm việc đại sứ quán nước ngoài 

      Trần, Dũng Tiến (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Công trình mang tên Nhà làm việc đại sứ quán nước ngoài được xây dựng trên khu đất dành cho dự án Khu đại sứ nước ngoài ở Việt Nam, tại Nam cầu Thăng Long. Hai bên và phía sau công trình là đường phố tiếp giáp với các đại ...