Now showing items 1-1 of 1

    • Thư viện cộng đồng 

      Tống, Sỹ Tuấn Nguyên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
      Công trình xây dựng nhằm tạo 1 thư viện không gian đọc sách mở, kho mở, giúp người đọc tiếp cận tốt nhất với những cuốn sách. Những thứ quan trọng nhất cho 1 thư viện đó là ánh sáng,không gian đẹp,giá sách và những cuốn ...