Now showing items 1-1 of 1

    • Trường THPT Bắc Hưng Hà - Thái Bình 

      Tạ, Văn Hải (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Công trình Nhà lớp học 6 tầng được xây dung tại Hưng Hà - Thái Bình. Công trình có 6 tầng hợp khối quy mô tương đối lớn, với diện tích rộng, thoáng 4 mặt. Chiều cao toàn bộ công trình: 23,9m (tính từ cốt +0.00), Chiều dài: ...