Now showing items 1-1 of 1

    • Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang 

      Tạ, Hữu Sơn (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Toà nhà trụ sở văn phòng “Ngân hàng đầu tư Tỉnh Bắc Giang” được xây dựng tại thị xã Bắc Giang. Công trình nằm trong quy hoạch tổng mặt bằng của thị xã. Phía đông giáp với đường Lê Lợi. Phía Tây, Bắc, Nam đều sát nhà dân. ...