Now showing items 1-1 of 1

    • Thư viện Hải Phòng 

      Pham, Văn Kiên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Xã hội càng ngày càng phát triển, nhu cầu của con người càng ngày càng tăng lên. Trong đó, nhu cầu về tìm hiểu kiến thức và tra cứu thông tin cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Thư viện cộng đồng sẽ tạo nên một nơi lý ...