Now showing items 1-2 of 2

  • Nhà làm việc công ty than Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh 

   Phạm, Viết Thái (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Hiện nay, công trình kiến trúc cao tầng đang được xây dựng khá phổ biến ở Việt Nam với chức năng phong phú: nhà ở, nhà làm việc, văn phòng, khách sạn, ngân hàng, trung tâm thương mại. Những công trình này đã giải quyết ...
  • Nhà làm việc công ty than Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh 

   Phạm, Viết Thái (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Hiện nay, công trình kiến trúc cao tầng đang được xây dựng khá phổ biến ở Việt Nam với chức năng phong phú: nhà ở, nhà làm việc, văn phòng, khách sạn, ngân hàng, trung tâm thương mại. Những công trình này đã giải quyết ...