Now showing items 1-1 of 1

    • Thự viện cộng đồng Hải Phòng 

      Phạm, Viết Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
      Khu đất xây dựng nằm trên đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Thư viện cộng đồng sẽ tạo nên một nơi lý tưởng để mọi người đến để tra cứu thông tin một cách thoải mái và tiện lợi, nhằm đáp ...