Now showing items 1-1 of 1

    • Khách sạn Hải Phòng 

      Phạm, Viết Quốc Hùng (Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, 2020)
      Đồ án thiết kế khách sạn là công trình được thiết kế với mục đích nhằm thúc đẩy nền kinh tế, đa dạng về dịch vụ và xây dựng một khách sạn với nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng ở mọi lứa tuổi. Khách sạn là một công trình ...