Now showing items 1-2 of 2

  • Cầu Kim Tân - Sông Bưởi - Thạch Thành - Thanh Hóa 

   Phạm, Văn Quân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu qua sông Bưởi thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Công trình cầu Kim Tân nằm trên tuyến đường nối trung tâm thị trấn với một vùng có nhiều tiềm năng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, tuyến đường này là một trong ...
  • Cầu Kim Tân - Sông Bưởi - Thạch Thành - Thanh Hóa 

   Phạm, Văn Quân (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu qua sông Bưởi thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa. Công trình cầu Kim Tân nằm trên tuyến đường nối trung tâm thị trấn với một vùng có nhiều tìm năng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, tuyến đường này là một trong ...