Now showing items 1-2 of 2

  • Nhà điều hành trung tâm viện khoa học và công nghệ Việt Nam 

   Phạm, Văn Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Công trình Nhà Điều Hành Viện Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam nằm trong khu đất thuộc phường Yên Hoà - quận Cầu Giấy – Hà Nội với 2 mặt giáp đường nội bộ. Công trình được thiết kế với khối tầng 1, tầng 2 gắn liền với khối ...
  • Nhà điều hành trung tâm viện khoa học và công nghệ Việt Nam 

   Phạm, Văn Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
   Công trình Nhà Điều Hành Viện Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam nằm trong khu đất thuộc phường Yên Hoà - quận Cầu Giấy – Hà Nội với 2 mặt giáp đường nội bộ. Công trình được thiết kế với khối tầng 1, tầng 2 gắn liền với khối ...