Now showing items 1-2 of 2

  • Cảng hàng không quốc tế Nội Bài T2 

   Phạm, Văn Đại (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cảng hàng không quốc tế ở miền Bắc Việt Nam. Sân bay này là cửa ngõ giao thông quan trọng không chỉ của thủ đô Hà Nội mà còn của cả miền Bắc. Đây là sân bay lớn thứ ba của Việt Nam hiện ...
  • Cảng hàng không quốc tế Nội Bài T2 

   Phạm, Văn Đại (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
   Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cảng hàng không quốc tế ở miền Bắc Việt Nam. Sân bay này là cửa ngõ giao thông quan trọng không chỉ của thủ đô Hà Nội mà còn của cả miền Bắc. Đây là sân bay lớn thứ ba của Việt Nam hiện ...