Now showing items 1-1 of 1

    • Trung tâm nghiên cứu, triển lãm sinh vật biển Cát Bà 

      Phạm, Đức Mạnh (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Việt Nam là một nước có địa hình trải dài theo biển, chính vì thế mà lượng hải sản cũng như các tài nguyên về biển là vô cùng đa dạng. Trong khi đó thì tại Việt Nam mới chỉ có một trung tâm nghiên cúu về sinh vật biển là ...