Now showing items 1-1 of 1

    • Bảo tàng văn hóa biển 

      Phùng, Kim Khánh (Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, 2020)
      Khu đất xây dựng rộng 3.9ha nằm ở địa hình gần biển, bên cạnh khu nghỉ dưỡng resot Đồ Sơn. Với chức năng bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể cũng như phi vật thể, bảo tàng văn hóa biển sẽ đem đến cho ...