Now showing items 1-2 of 2

  • Thiết kế cầu qua sông Thái Bình - tỉnh Thái Bình 

   Nguyễn, Chí Công (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu Vàm Cỏ là cầu bắc qua sông vàm cỏ lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Đồng Tháp nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp. Hiện ...
  • Thiết kế cầu qua sông Thái Bình - tỉnh Thái Bình 

   Nguyễn, Chí Công (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
   Cầu Vàm Cỏ là cầu bắc qua sông vàm cỏ lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Đồng Tháp nằm trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đường huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Tháp.