Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà chung cư A2 Hải An Hải Phòng 

      Nguyễn, Bảo Như (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
      Công trình với quy mô 9 tầng, vị trí xây dựng tại khu đô thị mới quận Hải An thành phố Hải Phòng. Khu đô thị nằm trong kế hoạch mở rộng không gian đô thị của thành phố. Việc triển khai xây dựng khu đô thị này sẽ tạo ra một ...