Now showing items 1-1 of 1

    • Nhà làm việc văn phòng cơ quan kiểm toán nhà nước 

      Nguyễn, Bá Thắng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2019)
      Công trình Nhà làm việc cơ quan kiểm toán nhà nước được xây dựng tại số 111 - đường Trần Duy Hưng -Quận Cầu Giấy -Thành phố HàNội. 2. Nhiệm vụ và chức năng công trình là phục vụ cơ sở hạ tầng, khu văn phòng làm việc ...