Now showing items 1-1 of 1

    • Chung cư Hoa Phượng 

      Nguyễn, Bá Phan (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Công trình gồm 7 tầng. Phía trước là 2 khu bán hàng hoá, thực phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho dân cư thuộc chung cư và xung quanh khu vực. Phía sau là các nhà để xe, là nơi để xe của toàn chung cư.