Now showing items 1-1 of 1

    • Trụ sở công an quận Ba Đình - Hà Nội 

      Nghiêm, Văn Hưng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015)
      Công trình thiết kế là Trụ sở công an quận Ba Đình nằm ở đường Điện Biên Phủ- Ba Đình- Hà Nội. Công trình được xây dựng nhằm mục đích chính là trụ sở thường trực của lực lượng công an quận Ba Đình- Hà Nội. Đây là nơi làm ...